17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ยินดีต้อนรับสู่:
image

พบผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

สวัสดีครับ ...ผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 ซึ่งประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จึงแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT และเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน Online และ OnSite ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ติดตามเว็บไซต์นี้ เพื่อรับทราบข้อมูลและข่าวสารของทางวิทยาลัยฯ ที่จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ด้วยครับ ...

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ / พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง