22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

Latest Past Events

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ สิงห์บุรี, เมือง

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่