26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ซ่อมบำรุง DLTV โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

สำรวจDLTV วัดสามัคคีธรรม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เวลา10.00น.วันที่ 12-3-63

สำรวจDLTL ร.รวัดดอนเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่12-3-63 เวลา 10.30น

สำรวจDLTV ร.รวัดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 12-3-63 เวลา 11.00น. LNB เสีย

สำรวจชุดรับสัญญาณดีแอลทีวี เพื่อทำการซ่อมบำรุง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชำรุด 6 จุด

สำรวจและซ่อมบำรุง ชุดรับสัญญาณดีแอลทีวี วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น โรงเรียนวัดโพธิ์สําราญ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปรับตั้งค่า ชุดดีแอลทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้จำนวน 6 จุด