26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินท...

read more
มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี  ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภ...

read more
มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับองค์...

read more
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูฯ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more