26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องยังชีพให้แก่ประชาชน​ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้...

read more
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อ...

read more