26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
มอบเกียรติบัตรชื่นชม และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลประกวดห้องเรียนออนไลน์

นายอนุชิด อรรถานิธี มอบเกียรติบัตรชื่นชม และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูที่ได้รางวัลต่างๆ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.20 ...

read more
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัต...

read more
ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สนับสนุน วัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ

ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สนับสนุน วัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน ในวันที่ 11 ตุลา...

read more