28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับองค์...

read more
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูฯ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกช่างไฟฟ้...

read more