28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องยังชีพให้แก่ประชาชน​ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้...

read more
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อ...

read more
มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินท...

read more
มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี  ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภ...

read more