28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สนับสนุน วัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ

ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สนับสนุน วัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน ในวันที่ 11 ตุลา...

read more