23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดส...

read more
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องยังชีพให้แก่ประชาชน​ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้...

read more