23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลัก...

read more
ศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดส...

read more