June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางการจัดงาน...

read more
หาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ แนะแนวให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

หาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ แนะแนวให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ อาคา...

read more
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยฯ การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนงานจักสานหวายไม้มงคล 9 ชนิด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยฯ การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนงานจักสานหวายไม้มงคล 9...

read more
ประชุมติดตามการแบ่งคาบสอนในแผนกวิชา การจัดตารางสอนแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมติดตามการแบ่งคาบสอนในแผนกวิชา การจัดตารางสอนแกนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมความพร้อมในเรื...

read more