26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียน     อาชีพฯ ให้กับ นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564     เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more