28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College

มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินท...

read more
มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี  ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับที่ว่าการอำเภ...

read more
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูฯ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกช่างไฟฟ้...

read more