30/07/2021
Inburi Industrial And Community Education College

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียน...

read more
พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันสำคัญวันเข้าพรรษา”

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องใ...

read more
ประชุมหาเเนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพ...

read more