22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัต...

read more
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ” การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ” แบบออนไลน์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั...

read more
พระครูปลัดสุรพล ปภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมศรี รับมอบชุดเครื่องนอน

พระครูปลัดสุรพล ปภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมศรี รับมอบชุดเครื่องนอน 25 ชุด เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เด็กด้อยโอกาส ผู้...

read more