23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College

ประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลัก...

read more
ศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดส...

read more
ร้านแสงทวี และบริษัทโซโก้โคราช บริจาคชุดเครื่องนอน และทุนการศึกษา

ร้านแสงทวี และบริษัทโซโก้โคราช ได้บริจาค ชุดเครื่องนอนจำนวน 65 ชุด ประกอบไปด้วย ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และมุ้ง เพื่อมอบให...

read more