June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี และครูผู้สอน ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นั...

read more
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการปลูกต้นไม้ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการปลูกต้นไม้ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.15 น ณ บริเวณอินทร์บุรีวิถีพอเพียง วิทยาล...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Sit วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 30000-1407 ครูเจณจิรา ทองอ่อน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนั...

read more