October 5, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

 

 

 

 

 

 

image

พบ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผมนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ฐไซต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ขณะนี้วิทยาลัยฯ เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แบบ on site มุ้งเน้นการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ และดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ทางเว็บไซต์นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบภายในวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

เว็บไซต์ที่เกี่่ยว