February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

Leave a Reply