October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางจัดทำมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply