October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-13-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-66-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99

วันนี้ (13 ก.ย. 66) งานอาคารสถานที่ นำโดยนายอัครา แก้วกันไทย หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินการติดป้ายพุทธศาสนสุภาษิต 3 ภาษา เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการศึกษาธรรมะ รวมถึงการบริหารจิตและเจริญปัญญา ของบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังคณะทำงานจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในนามของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ, ครูอัครา, ครูเสกสม, ครูฤทธิพันธ์ และป้าแหวว เป็นอย่างสูงครับ

Leave a Reply