October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a5

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ และการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เซปักตะกร้อ) ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 7:40 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply