October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99

การอบรมต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ตามโครงการ Fix it center ภารกิจ 2 และ ภารกิจ 3 เตาเผาถ่านมลพิษตำ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9:30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply