September 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักนภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ด้วยซอฟต์แวร์ Enlis วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply