September 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

วันนี้ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความรักของแม่หลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวสิรารมย์ นุ่มละมัย นักเรียนระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และ ปวช.) ในการนี้นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลของสถานศึกษา และให้กำลังใจนักเรียน และครูผู้ได้รับรางวัล

Leave a Reply