April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นิเทศให้กำลังใจครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียน นักศึกษาที่ทำการสอบปลายภาค

นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวนิสา ขุนพานิช หัวหน้...

read more