April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณ”สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน”

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายสันติ หาญอาษา ครูวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บ...

read more