February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เ...

read more
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูเข้าติดต่อประสานงานเรื่องขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา และขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินกีฬา

นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูเข้าติดต่อประสานงานเรื่องขอคว...

read more
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมการร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเ...

read more
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ (4 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการในการประเมินการเ...

read more