February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ปฏิบัติระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา) โครงการ TVET capacity building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 วันวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ปฏิบัติระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ส...

read more
ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมงคลบพิตร ตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา) โครงการ TVET capacity building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมงคลบพิตร ตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

read more
ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและห้องลูปัน workshop ตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา) โครงการ TVET capacity building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและห้องลูปัน workshop ตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC (ไทย ลาว เวียด...

read more
ทฤษฎีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา) โครงการ TVET capacity building ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 วันวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทฤษฎีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมา...

read more