February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (fix it center) เทศกาลปีใหม่ 2567 ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่ว...

read more
พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (fix it center) เทศกาลปีใหม่ 2567 โดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 9:30 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (fix it center) เทศกาลปีใหม่ 2567 โดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในเทศกาลงานกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี 2567

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมกิจกรรมโครงการ open house 2023 และกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมกิจกรรมโครงการ open house 2023 และกิจกรรมโครงการ...

read more