February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
มอบเกียรติบัตรศึกษาดูงาน บริษัท huawei เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC ตามโครงการ TVET capacity building

มอบเกียรติบัตรศึกษาดูงาน บริษัท huawei เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาช...

read more
Grand ATS บรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC

อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริษัทแกรนด์ เอทีเอส จำกัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมาชิก MLC...

read more
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวเมียนมา และลาว เที่ยวดูงาน เทศกาลวันลอยกระทง

นายอนุชิด  อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นำทีมพาผู้เข้าฝึกอบรมชาวเมียนมา และลาว เที่ยวดูงาน เ...

read more
ศึกษาดูงานเทคโนโลยี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาดูงานเทคโนโลยี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...

read more