February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดประโชติการาม เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดประโชติการาม เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึก...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site  ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการน...

read more