February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูนารินทร์ สกุณี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูสันติ หาญอาษา  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วันศุกร์ที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการน...

read more
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต และเทคนิคพื้นฐาน

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันทักษ...

read more