February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ 25 ตุลา...

read more
การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาค ค สัมภาษณ์ )

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแ...

read more
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาคปฎิบัติ)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายนิรันดร์ คงแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานแ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะกรรมการ ดำเนินการคุมสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาคทฤษฎี)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกา...

read more