February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนา...

read more
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ google meet

การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น...

read more
กิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30...

read more