April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ google meet

การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น...

read more
กิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30...

read more