February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาคปฎิบัติ)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายนิรันดร์ คงแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานแ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะกรรมการ ดำเนินการคุมสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาคทฤษฎี)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกา...

read more
การประชุมเรื่องการควบคุมและดูแลนักเรียนนักศึกษา การเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมเรื่องการควบคุมและดูแลนักเรียนนักศึกษ...

read more