February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
คณะผู้บริหาร สอจ. สิงห์บุรี ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการก่อสร้าง

คณะผู้บริหาร สอจ. สิงห์บุรี ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ร...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ร...

read more
รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ 25 ตุลา...

read more
การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาค ค สัมภาษณ์ )

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแ...

read more