February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูนารินทร์ สกุณี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูสันติ หาญอาษา  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วันศุกร์ที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการน...

read more
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต และเทคนิคพื้นฐาน

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันทักษ...

read more
คณะผู้บริหาร สอจ. สิงห์บุรี ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาช่างยนต์

คณะผู้บริหาร สอจ. สิงห์บุรี ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ร...

read more