May 19, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของภาครัฐ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของภาครัฐ สังกัด สำนัก...

read more