October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ ครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ ครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจ...

read more