April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ถวายเทียนจำนำพรรษา)

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิ...

read more
ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเค...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานในพิธีโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานในพิธีโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่อ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมการปฐมนิเทศขยายผลโครงการบุรณาการชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม ระดับครูผู้สอนในระบบอาชีวศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมการปฐมนิเทศขยายผลโครงกา...

read more