December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูศิริพันธ์ุ แก้วมาลา วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสวิชา 30104-2002 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูศิริพันธ์ุ แก้วมาลา ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย วันที่ 23 มิถุนายน 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more