December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนารินทร์ สกุณี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Sit วิชางานส่งกำลังรถยนต์ รหัสวิชา 20101-2004 ครูประยุทธ์ หลำริ้ว แผนกวิชาช่างยนต์ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนั...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด สำ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด สำ...

read more