December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตัวแทนจากธนาคารออมสิน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลชี้น้ำร้าย มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (วิชาสานที่ใส่แก้วเยติและพัดจากเส้นพลาสติก) ในวันที 20 มิถุนายน 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตัวแทนจากธนาคารออมสิน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม...

read more
นิเทศการเรียนการสอน #ห้องเรียนอาชีพ ครูนาตยา สีดา วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

นิเทศการเรียนการสอน ครูนาตยา สีดา วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.15 น โรงเรี...

read more
นิเทศการเรียนการสอน #ห้องเรียนอาชีพ ครูหทัยวรรณ ร่างใหญ่ วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

นิเทศการเรียนการสอน ครูหทัยวรรณ ร่างใหญ่ วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 วันอ...

read more