February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูศิริพันธ์ุ แก้วมาลา วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสวิชา 30104-2002 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูศิริพันธ์ุ แก้วมาลา ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย วันที่ 23 มิถุนายน 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more
ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อ...

read more