April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมการประชุมพิจารณาคัดเลือกการตรวจสุขภาพและการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมการประชุมพิจารณาคัดเลือกการตรวจสุ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 14

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อส...

read more
นายอนุชิด อรรถาธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการย้อนยุคปีใหม่ไทย เบิกบานใจ

นายอนุชิด อรรถาธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการย้อนยุคปีใหม่ไทย เบิกบา...

read more