April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์เอกสารการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์เอกสารการประเม...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชางานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10:45 น ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วิชางานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10:45 น ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาช...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดระบบการจัดทำข่าวสารของสถานศึกษา อบรมหลักการเขียนข่าว และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานประ...

read more
คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างยนต์ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 (ภาคปฏิบัติ)

คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สา...

read more