February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 7.40 น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำ...

read more
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินโครงการอาชีวะช่วยประชาชน (ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด) เป้าหมายองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก วัดปราสาท เทศบาลตำบลทับยา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินโครงการอาชีวะช่วยประชาชน (ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด) เป้า...

read more
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำแผนลงสู่การปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำแผนลงสู่การปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคน...

read more